GDPR

Dataskyddsförordningen

Kamerabevakning
Prylbutiken i Klippan AB har i dagsläget kamerabevakning i butiken och denna information gäller dig som befunnit i butiken.

Inhämtning av personuppgifter
Personuppgifterna som hanteras är enbart kopplade till det som filmas.

Ändamål
Syftet med kamerabevakningen är att den ska förebygga och förhindra att brott sker på en plats, men även att bistå myndigheter i utredningar av skadegörelse och andra brott.

Rättslig grund
Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är intresseavvägning där intrånget i den personliga integriteten i dessa fall anses vara begränsat i förhållande till att förebygga och utreda brott.

Utlämnande
Det inspelade materialet kan komma att visas upp för personer som arbetar med bevakning för Prylbutiken i Klippan AB samt för vår leverantör som hanterar kamerorna samt bildmaterialet. Materialet kan även delas med myndigheter för att bistå dem i deras arbete med att utreda brott eller misstanke om brott. Bara Polisen kan begära ut bilder från Prylbutiken i Klippan AB.

Gallring
Inspelat material lagras i upp till 90 dagar och raderas därefter. Dina rättigheter
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Prylbutiken i Klippan, Karossvägen 2, 264 31 Klippan, org/nr 559150-0102.
Om du anser att kamerabevakningen är felaktig eller att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen kan du kontakta Prylbutiken i Klippan AB eller Datainspektionen. Du kan även kontakta oss på [email protected] eller 070-609 98 32.

Övrigt
Personuppgifterna behandlas inom EU och EES.